page_banner

ข่าว

สไตรีน

สไตรีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี C8H8 หรือที่เรียกว่าไวนิลเบนซีน และเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสังเคราะห์เรซินและยางสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน การผลิตของเล่น และการทำรองเท้านอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นสื่อกลางสำหรับยา ยาฆ่าแมลง สีย้อม และสารแปรรูปแร่ได้ โดยใช้งานได้หลากหลาย


เวลาโพสต์: May-09-2023