page_banner

เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว

  • เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว

    เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัวหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อภาษาอังกฤษ UPR เป็นโพลีเมอร์เหลวที่สามารถพิมพ์ได้ง่าย ซึ่งเมื่อบ่มแล้ว (เชื่อมโยงข้ามกับสไตรีนโดยใช้สารเฉพาะ เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หรือที่เรียกว่าสารทำให้แข็ง) จะคงรูปร่างของแข็งเอาไว้ใน เชื้อรา....
    อ่านเพิ่มเติม