page_banner

สไตรีนอะคริโลไนไตรล์

  • บทนำของ SAN

    บทนำ SAN ซึ่งเป็นรุ่นก่อนของ ABS คือวัสดุโปร่งใสที่มีความแข็งและแข็งการส่งผ่านในช่วงที่มองเห็นได้มากกว่า 90% ดังนั้นจึงทำสีได้ง่าย ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน และทนต่อสารเคมีได้ดีคุณสมบัติ แข็ง โปร่งใส...
    อ่านเพิ่มเติม