page_banner

เอสบีอาร์

  • ยางสไตรีนบิวทาไดอีนคืออะไร?

    ยางสไตรีนบิวทาไดอีนคืออะไร?

    ยางสไตรีนบิวทาไดอีนซึ่งถือเป็นยางสังเคราะห์เพียงชนิดเดียวในโลก เป็นที่ต้องการในหลายภาคส่วนในปัจจุบันประกอบด้วยบิวทาไดอีนและสไตรีน และโคโพลีเมอร์ 75 ถึง 25ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตยางรถยนต์ ทดแทนยางที่ทนต่อการสึกหรอ...
    อ่านเพิ่มเติม